O naší společnosti

Každá velká společnost potřebuje velké leadery

Diederik Troost

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

 

Zjistit více

Moje vize

Vytvořit prostředí, ve kterém oncomed dosáhne svého cíle - stát se partnerem v oblasti výroby speciálních přípravků a přípravků náročných na výrobní proces - a to skrze realizaci našich strategií v oblasti prodeje a vývoje, využívání systému štíhlé výroby a inovativní myšlení, to vše s velkým důrazem na naše hodnoty.

 

Radek Fialka

VEDOUCÍ ÚSEKU Business development
člen představenstva
 

Za svůj manažerský úspěch považuji zformování týmu klíčových kolegů, kteří tvoří jádro našeho týmu.

Zjistit více

O mně

Od roku 2011 jsem působil ve společnosti oncomed manufacturing a.s. na pozici výkonného ředitele. Mým největším obchodním úspěchem byla realizace koupě výrobny cytostatických injekcí společností společnost medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, která dala tak základ naší společnosti. Za svůj manažerský úspěch považuji zformování týmu klíčových kolegů, kteří tvoří jádro našeho týmu.

Moje vize

Vytvářet fungující prostředí, ve kterém budou naši kolegové moci uplatnit svůj talent, znalosti a dovednosti. Naši společnost dostat do povědomí významných farmaceutických firem jako spolehlivého, flexibilního partnera pro realizaci komplexních projektů a dlouhodobou dodávku léčivých přípravků pro celý svět. Vnitřní organizaci společnosti pevně zakotvit na robustní struktuře řízení procesů a flexibilním způsobu řízení projektů.

Renata Horáková

Vedoucí HR & FINANČNÍHO ÚSEKU
členka představenstva

Podporuji procesy a kulturu ve společnosti tak, aby byl oncomed odpovědným obchodním partnerem a důvěryhodným zaměstnavatelem, který naslouchá svým zaměstnancům.

Zjistit více

Moje vize

Podporovat procesy a kulturu ve společnosti tak, aby oncomed byl odpovědným obchodním partnerem, důvěryhodným zaměstnavatelem, který naslouchá svým současným i potenciálním zaměstnancům a je schopen pružně reagovat na jejich potřeby a nejnovější trendy v oblasti zaměstnávání a společensky odpovědnou firmou, která si uvědomuje, že je součástí celku a má tak rovněž povinnosti vůči společnosti.

Dita Parmová

VEDOUCÍ ÚSEKU KVALITY
ČLENKA DOZORČÍ RADY

Vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat systém kvality tak, aby firma oncomed vyráběla léčiva požadované kvality, účinnosti a bezpečnosti.

Zjistit více

Moje vize

Vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat systém kvality tak, aby firma oncomed vyráběla léčiva požadované kvality, účinnosti a bezpečnosti. A tím byla spolehlivým partnerem pro naše zákazníky nejen v obchodní, ale i kvalitativní sféře. Sledovat nové trendy v oblasti SVP, vytvářet prostor pro jejich implementaci, zajišťovat školení a kontinuální vzdělávání zaměstnanců tak, aby se na vytváření systému kvality mohli podílet všichni zaměstnanci.

Lucie Blažková

Vedoucí úseku SUPPLY Chain
 

Týmová práce a sdílení společných hodnot jsou vodítkem pro dosažení našich cílů.

Zjistit více

Moje vize

Chceme-li být v příštích letech dobrým partnerem pro naše zákazníky, musíme se dívat dopředu a reflektovat vývoj přání zákazníků. Fungující logistika, procesy a vysoká produktivita nám umožní rychle reagovat na vzniklé podněty. Týmová práce a sdílení společných hodnot jsou vodítkem pro dosažení tohoto cíle.

Pavel Holánek

VEDOUCÍ VÝROBNÍHO ÚSEKU

Snahou je dělat věci chytře, kvalitně a maximálně efektivně s ohledem na požadavky našich zákazníků.

Zjistit více

Moje vize

Budovat tým odpovědných lidí, které spojuje otevřená spolupráce a jednotný cíl vytvářet robustní systémy zajišťující bezpečnou, kvalitní a efektivní výrobu léčivých přípravků.

 

Jakub Zedek

Vedoucí TECHNICKÉHO úseku
 

Stavíme na týmové práci a zároveň klademe důraz na rozvoj individualit.

Zjistit více

Moje vize

Udržujeme a inovujeme specifická výrobní zařízení ve sterilním prostředí a každý den je pro nás tedy novou výzvou.