Co děláme

BIO Fill & Finish

JEDNORÁZOVÝ SYSTÉM

 • Filtrace 
 • Velké objemy
 • Plnění
 • Bez křížové kontaminace

ŠETRNÁ MANIPULACE

 • Lopatková míchadla
 • Peristaltické pumpy
 • Šetrné mrazení/rozmrazování 

LYOFILIZACE

 • Organická rozpouštědla 
 • Duální chladící systém (tekutý dusík)
 • Automatické zakládání/vybírání

NÍZKÁ ZÁDRŽ

 • Méně než 800 ml

BIOMOLEKULY

 • Protilátky
 • Konjugáty protilátek a léků
 • Peptidy, bílkoviny 
 • Oligonukleotidy

SPECIFICKÉ FORMULACE

 • Regulace teploty ( od -70°C do + 30°C)
 • Látky citlivé na kyslík
 • Disperzní systémy
 • Organická rozpouštědla 

PLNĚNÍ V IZOLÁTORU

 • Nízký zbytkový peroxid (<0.1 ppm)
 • Dekontaminace parami peroxidu vodíku 
 • Vážicí izolátor
 • Plnicí izolátor

AKTIVNÍ LÁTKY

 • Cytotoxické, cytostatické
 • Necytotoxické
 • Vysoce účinné (OEB 4, OEB 5)

FDA

 • MRA EU-US pokryto