Co děláme

Kontrola kvality

Analytická laboratoř

Poskytujeme služby jako jsou  analýzy kvality použitých surovin a obalového materiálu, mezioperační kontrola, analytické testování pro propuštění meziproduktů, konečných produktů a analytické testování pro propuštění šarží léčivých přípravků na trh. Laboratoře oddělení kontroly kvality disponují laboratorními přístroji důležitými  pro podporu našich výrobních procesů, jako je:

  • HPLC

  • GC

  • AAS

  • Titrations (KF a ostatní)

  • IR, NIR

  • Particle analyses

Mikrobiologická laboratoř

Provádíme dohled a monitorování výrobních prostor a minimalizujeme tak rizika mikrobiální kontaminace. Robustní monitorovací systém zahrnuje veškeré  možné zdroje kontaminace. Mikrobiologická laboratoř nejen vzorkuje, kultivuje a identifikuje mikrobiální organismy, ale zejména zajišťuje stabilní základnu pro sterilitu našich výrobků.