O naší společnosti

Každá velká společnost potřebuje velké leadery

Gerhard Wurzer

VEdoucí operations
předseda představenstva

 

Zjistit více

Moje vize

Radek Fialka

VEdoucí Business development
člen představenstva

Za svůj manažerský úspěch považuji zformování týmu klíčových kolegů, kteří tvoří jádro našeho týmu.

Zjistit více

O mně

Od roku 2011 jsem působil ve společnosti oncomed manufacturing a.s. na pozici výkonného ředitele. Mým největším obchodním úspěchem byla realizace koupě výrobny cytostatických injekcí společností společnost medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, která dala tak základ naší společnosti. Za svůj manažerský úspěch považuji zformování týmu klíčových kolegů, kteří tvoří jádro našeho týmu.

Moje vize

Vytvářet fungující prostředí, ve kterém budou naši kolegové moci uplatnit svůj talent, znalosti a dovednosti. Naši společnost dostat do povědomí významných farmaceutických firem jako spolehlivého, flexibilního partnera pro realizaci komplexních projektů a dlouhodobou dodávku léčivých přípravků pro celý svět. Vnitřní organizaci společnosti pevně zakotvit na robustní struktuře řízení procesů a flexibilním způsobu řízení projektů.

Renata Horáková

Vedoucí business administration
členka představenstva

Podporuji procesy a kulturu ve společnosti tak, aby byl oncomed odpovědným obchodním partnerem a důvěryhodným zaměstnavatelem, který naslouchá svým zaměstnancům.

Zjistit více

Moje vize

Podporovat procesy a kulturu ve společnosti tak, aby oncomed byl odpovědným obchodním partnerem, důvěryhodným zaměstnavatelem a společensky odpovědnou firmou. S pomocí kolegů vytvořit ze společnosti zaměstnavatele, který je přitažlivý, naslouchá svým současným i potenciálním obchodním partnerům a zaměstnancům a je schopen pružně reagovat na jejich potřeby a nejnovější trendy.

Dita Parmová

VEDOUCÍ ÚSEKU KVALITY
ČLENKA DOZORČÍ RADY

Vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat systém kvality tak, aby firma oncomed vyráběla léčiva požadované kvality, účinnosti a bezpečnosti.

Zjistit více

Moje vize

Vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat systém kvality tak, aby firma oncomed vyráběla léčiva požadované kvality, účinnosti a bezpečnosti. A tím byla spolehlivým partnerem pro naše zákazníky nejen v obchodní, ale i kvalitativní sféře. Sledovat nové trendy v oblasti SVP, vytvářet prostor pro jejich implementaci, zajišťovat školení a kontinuální vzdělávání zaměstnanců tak, aby se na vytváření systému kvality mohli podílet všichni zaměstnanci.

Lucie Blažková

Vedoucí úseku SUPPLY Chain
 

Týmová práce a sdílení společných hodnot jsou vodítkem pro dosažení našich cílů.

Zjistit více

Moje vize

Chceme-li být v příštích letech dobrým partnerem pro naše zákazníky, musíme se dívat dopředu a reflektovat vývoj přání zákazníků. Fungující logistika, procesy a vysoká produktivita nám umožní rychle reagovat na vzniklé podněty. Týmová práce a sdílení společných hodnot jsou vodítkem pro dosažení tohoto cíle.

Jakub Zedek

Vedoucí TECHNICKÉHO úseku

Stavíme na týmové práci a zároveň klademe důraz na rozvoj individualit.

Zjistit více

Moje vize

Udržujeme a inovujeme specifická výrobní zařízení ve sterilním prostředí a každý den je pro nás tedy novou výzvou. 

Pavel Štrajt

Vedoucí FINANČNÍHO úseku

Zjistit více

Moje vize

Zajišťovat kontinuální tok finančních prostředků pro zabezpečení hladkého chodu naší společnosti a udržovat vysokou úroveň průkaznosti v oblasti účetnictví a daní.

Řízením nákladové a investiční efektivnosti společně s monitoringem finančního zdraví a kvalitní informační podporou managementu vytvořit prostor k dosahování stabilní a reálné profitability.

Jiří Zbranek

Vedoucí úseku IT

Adam Häring

Vedoucí FARMACEUTICKÉHO VÝVOJE

Jaromír Veteška

Vedoucí ANALYTICKÉHO VÝVOJE

Aleš Šima

Vedoucí ODDĚLENÍ BUSINESS DEVELOPMENt

  •