O naší společnosti

Orgány společnosti

Nejvyšším orgánem oncomedu je valná hromada. Oncomed má představenstvo a dozorčí radu.

Představenstvo

Představenstvo funguje v následujícím tří členném složení:

  • Diederik Troost – předseda představenstva
  • Radek Fialka – člen představenstva
  • Renata Horáková – členka představenstva

Dozorčí rada

Dozorčí rada má rovněž tři členy:

  • Nikolaus Stolberg - předseda dozorčí rady
  • Sigrid Tuschen - členka dozorčí rady
  • Dita Parmová - členka dozorčí rady