O naší společnosti

Naše historie

Klíčové okamžiky v naší historii

Zrod společnosti

V srpnu 2010 je firma oficiálně založena. Téhož roku nastupuje 10 prvních zaměstnanců. Rozjíždíme zprovoznění výrobních linek a stavební úpravy budov kontrolní laboratoře, stabilitní místnosti a optické kontroly a balení.

2010

Odstartování výroby komerčních léčiv

Zprovozňujeme první linku pro výrobu cytostatických injekcí. Úspěšně procházíme auditem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Získáváme povolení k výrobě léčivých přípravků na lince 1 a certifikát SVP.

2011
Zobrazit více

V druhé polovině roku začínáme vyrábět první komerční šarže léčivých přípravků. Pracujeme na zprovoznění další linky.

Rozšíření týmu lidí

Podařilo se nám zprovoznit linku 2 společně s terminálním sterilizátorem. Úspěšně procházíme dalším auditem SÚKL, získáváme povolení k výrobě léčivých přípravků na lince 2 a certifikát SVP. Na podzim dokončujeme stavbu energetického centra.

2012
Zobrazit více

A po udělení licence na výrobu elektřiny začínáme s výrobou technologické páry, topné vody a elektrické energie potřebné pro chod firemních výrobních linek. Rozrůstáme se i co do počtu zaměstnanců. Ke konci roku 2012 už nás je 105.

Příprava na FDA

Začínáme s přípravou na audit FDA, registrační autoritou USA, který by nám měl umožnit výrobu léčivých přípravků rovněž na území Spojených států amerických.

2015
Zobrazit více

Úspěšně jsme prošli auditem SÚKL. Byly schváleny nové sklady léčivých přípravků.

 

Spolupráce na výzkumu nové léčivé látky

Začali jsme spolupracovat na výzkumu nové léčivé látky pro léčbu rakovinných onemocnění.  

2017

Povolení k získání hodnocených léčivých přípravků

V únoru 2018 jsme absolvovali inspekci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jíž došlo ke schválení rozšíření rozsahu výroby o humánní hodnocené léčivé přípravky.

2018

Certifikace OHSAS

Na základě úspěšného auditu našeho managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme obdrželi mezinárodní certifikát OHSAS.

2018

Povolení pro humánní hodnocené kapalné léčivé přípravky

V lednu 2019 jsme získali povolení k výrobě hodnocených kapalných léčivých přípravků, máme tedy nyní povolení pro kapalné i lyofilizované hodnocené i komerčně vyráběné přípravky. 

2019