O naší společnosti

Jsme celosvětově preferovaným specializovaným partnerem pro smluvní vývoj a výrobu injekčních přípravků.

Naše hodnoty

Člověk

Člověk stojí na počátku i konci naší činnosti.

Otevřenost

Zakládáme si na otevřenosti k individualitám, různým názorům
a navrhovaným řešením.

Profesionalita

Udržujeme se v kontaktu s nejnovějšími vědeckými poznatky
a chováme se vždy s ohledem na kvalitu našich výrobků.

Odpovědnost

Jsme součástí světa, vzájemně od sebe očekáváme a nabízíme odpovědný přístup.

Důvěra

Věříme, že pouze s důvěrou jsme schopni být spolehlivými výrobci léčivých přípravků, zaručit kvalitu našich výrobků a být společensky odpovědným zaměstnavatelem.

Spolupráce

  • Vysoká škola

    Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta farmaceutická

    Pro studenty farmaceutické fakulty pořádáme přednášky týkající se výroby léčivých přípravků a exkurze. Dále se na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně účastníme kulatých stolů zaměřených především na očekávání praxe od absolventů vysokých škol a na lepší uplatnění absolventů v praxi.

  • Střední škola

    Střední průmyslová škola chemická Brno

    Studentům Střední průmyslové školy chemické umožňujeme exkurze a odborné praxe. Zároveň pro studenty pořádáme přednášky zaměřené na to, co očekává praxe od absolventů středních škol. Je nám ctí, že se můžeme účastnit rozšířeného poradního sboru Střední průmyslové školy chemické, jehož účelem je především propojení školy s praxí a jednotlivých stupňů školního vzdělávání. V neposlední řadě podporujeme Střední průmyslovou školu chemickou v Brně finančně. Jsme rádi, že se mimo jiné s naší pomocí mohla uskutečnit regionální kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.