Case study

10 minut

Neděle, 28. listopadu 2021

manipulace s organickými rozpouštědly ve velkých objemech

Marek Janků

Specialist L3

Cílem naší společnosti je vyrábět produkty s organickými rozpouštědly i ve velkých dávkách. Vcelku jednoduchá myšlenka se však postupně začala ukazovat jako daleko složitější.

V oncomedu máme nastaveny procesy pro manipulaci s desítkami kilogramy organických rozpouštědel. Víme, jak vzorkovat, jak s nimi manipulovat, jak je likvidovat a hlavně jak ošetřit rizika spojená s výbuchem.

To vše se však podstatně změnilo, když jsme začali designovat nová pracoviště pro manipulaci s ne desítkami, ale stovkami kilogramů. Najednou už nestačilo jen opakovat známé procesy a opatření, ale museli jsme vymyslet zcela nový koncept.

Objevily se nové otázky, na které jsme postupně chtěli nalézt odpověď. Zásadní otázkou bylo stanovení počtu druhu rozpouštědel a jeho objemu, a to jak z pohledu manipulace, tak bezpečnosti. Jednoduchá úloha pro stávající portfolio výrobků, ale pro budoucí neznámé produkty už to jednoduché nebylo. Strávil jsem mnoho hodin zvažováním a přípravou různých variant scénářů simulovaného portfolia a výpočty množství rozpouštědel, které ale než aby daly jasnou odpověď, přidaly další otázky.

Z těchto teoretických cvičení mi vyšlo pár důležitých věcí, o které bych se s Vámi rád podělil.

  • Maximální množství jsem vypočítal na základě velikosti šarže produktu a simulovaného týdenního plánu. Takže jsem věděl, že maximální objem obalové jednotky bude do 1000 l.
  • Další byla otázka, jak dávkovat a jestli je rozumné v takovém množství používat ruční manipulaci. Na toto jsem si odpověděl snadno, ruční manipulaci chceme co nejvíce eliminovat
  • Počet typů rozpouštědel, minimálně dva s možností zaměnit za nový typ
  • Speciální řešení, ano pro jeden typ rozpouštědla, které tuhne i při pokojové teplotě

Základní parametry jsme tedy měli, ale stále jsme nevěděli, jak to udělat. A když si člověk neví rady, má požádat ostatní. Proto jsme vytvořili rešerši různých technických řešení a podnítili diskusi s různými výrobci, kteří se v tomto oboru pohybují.

Největším přínosem poté bylo udělat workshop, kde jsme dali dohromady základní parametry, informace o různých technického řešení a namalovali první variantu technického řešení, které nám zapadá do našich výrobních prostor. Základní variantu jsme promýšleli a diskutovali stále dokola a asi tak u desáté varianty už to začalo mít obrysy dobrého technického řešení.

Teď víme, jak technicky vyřešit manipulaci s rozpouštědly do objemu 1000 l. Víme, jak to propojit s ostatními procesy a víme co potřebujeme abychom splnili požadavky zákazníku na vysoce koncentrované produkty s obsahem organických rozpouštědel.

Tento příklad je malá část z velkého projektu, na kterém v současné chvíli pracujeme a já doufám, že příště odhalím zase další zajímavou oblast.

zavádění analytických metod od výrobců účinných látek ze zemí třetího světa

Případová studie zaměřená na použití interních analytických metod potřebných pro implementaci alternativních API.
čtěte více

centrální pracoviště

S instalací linky 3 se objevily problémy týkající se kapacity, bezpečnosti, toku materiálu a mnoha dalších. Nejde tak jen o projekt instalace nové výrobní linky, ale o modernizaci naší výroby.
čtěte více