icon_category_bg

kariéra

pojď a přidej se k nám!

čeho si naši zaměstnanci nejvíce váží na své práci v oncomedu?

Pracujeme v absolutně čistém prostředí s high-tech vybavením. Naše firemní kultura podporuje inovace, vzájemný respekt a dobré vztahy na pracovišti. Práce v oncomedu má své pro i proti a někdy může být náročná, ale vše nakonec vždy stojí za to, protože společně s dobře fungujícím týmem bojujeme s jednou z nejnebezpečnějších civilizačních chorob. Chceš se k nám přidat?

v našem každodenním životě žijeme naše hodnoty, které dělají z oncomedu jedinečné místo k bytí.

člověk

Člověk stojí na počátku i konci naší činnosti 

S ohledem na specifika předmětu našeho podnikání nabývá tato hodnota na významu a lze ji shrnout do tvrzení „člověk pro člověka“. Naše činnost začíná i končí u člověka, začíná u nás, našich zaměstnanců, jde k lidem v podobě našich zákazníků a končí opět u člověka , jímž je koncový pacient, kterému je léčivý přípravek podán, a na nějž při naší činnosti musíme brát ohled.

odpovědnost

Jsme součástí světa, vzájemně od sebe očekáváme a nabízíme odpovědný přístup.

Neděláme věci za každou cenu. Při poskytování našich služeb bereme ohled na ostatní a chováme se při dosahování našich cílů odpovědně, vůči sobě navzájem, vůči našim zákazníkům, přírodě i celé společnosti. Jsme připraveni nést důsledky za naše jednání a chceme být společensky odpovědným zaměstnavatelem.

profesionalita

Udržujeme se v kontaktu s nejnovějšími vědeckými poznatky a chováme se vždy s ohledem na kvalitu našich výrobků.

Kvalita našich výrobků a naši zákazníci jsou pro nás alfou a megou naší činnosti. Abychom byli schopni dosáhnout požadované kvality potřebujeme vykonávat veškeré činnosti vysoce odborně, efektivně, důsledně a s plným nasazením.

otevřenost

Zakládáme si na otevřenosti k individualitám, různým názorům a navrhovaným řešením.

Jsme toho názoru, že pouze učící se organizace, která není rigidní, je ta, jež může dosáhnout úspěchu. Vítáme proto otevřenost, mezi námi a našimi zaměstnanci, našimi zákazníky a společností kolem nás. Nebojíme se nových možností, inovací a výzev, které se nám nabízejí.

důvěra

Věříme, že pouze s důvěrou jsme schopni být spolehlivým výrobcem léčivých přípravků, zaručit kvalitu našich výrobků a být společensky odpovědným zaměstnavatelem.

v současnosti hledáme kolegy na tyto pozice