náš příběh

Jak se to vše odehrálo?

Naše vzpomínky vážící se k počátkům oncomedu nezačínají v roce 2010, ale sahají už do roku 2009. Nový vlastník společnosti PLIVA-Lachema a. s., uvažoval o tom, že ji zavře. Jedinou záchranou pro nás jako zaměstnance měl být prodej společnosti novému vlastníkovi.

A jak to vše dopadlo?

Někteří z nás se rozhodli přistoupit k této situaci aktivně. V hlavě se nám uhnízdila myšlenka, že by bylo možné koupit alespoň to nejcennější, co PLIVA-Lachema a. s. měla, a to výrobnu cytostatických injekcí. Obeslali jsme tedy v tomto duchu farmaceutické firmy, které mohly mít o její koupi zájem.

K našemu překvapení se ozvala společnost medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH. medac vyjádřil zájem a vyzval nás k dalšímu jednání spočívající ve vypracování podnikatelského plánu a sehnání klíčových zaměstnanců, na nichž měla nová společnost stavět. To bylo NĚCO. Začali jsme mít naději, že náš sen vybudovat konkurenceschopnou farmaceutickou firmu, jíž záleží nejen na kvalitě, ale rovněž na profitabilitě, pověsti a vlastním názoru, se může stát realitou. A tak začala kolečka setkávání, plánování, vyčíslování. Vedení společnosti medac se náš podnikatelský plán líbil a výsledkem bylo, že předložil likvidátorovi nabídku na koupi výrobny cytostatických injekcí. Přes drobné nepříjemnosti se to povedlo, 20. srpna roku 2010 podepsala společnost oncomed manufacturing a. s. kupní smlouvu, a 1. září 2010 měl oncomed svých prvních deset zaměstnanců. Od té doby stále rosteme, z 10 zaměstnanců je nás nyní 200. Podařilo se nám zprovoznit obě výrobní linky a začít na nich vyrábět komerční léčivé přípravky. A to byl teprve začátek …

2023

připojili jsme se k Pride Business Foru

Připojení k Pride Business Fóru ztělesňuje naše závazky k přijetí našich základních hodnot – člověk a otevřenost. V rámci těchto hodnot plně podporujeme rovnost, slavíme rozmanitost a povzbuzujeme odvahu. Naším neotřesitelným cílem je ctít a oceňovat každou jednotlivou osobu na základě její lidskosti, bez ohledu na rozdíly jako je pohlaví, rasová příslušnost, národnost, náboženství, věk, vzdělání a další.

2023

úspěšný FAT linky 3

V červenci 2023 proběhl úspěšný Factory Acceptance Test (FAT) linky 3. Úspěšné zakončení tohoto testu, znamená, že linka je funkční a provozuschopná, a dodavatel ji tedy může rozebrat, zabalit, a odeslat k nám do oncomedu. Poté ji čeká již jen postupné zprovoznění.

2023

úspěšné přemístění QC laboratoří

Úspěšně jsme přesunuli naše laboratoře do nových prostor!

Nové laboratoře nabízejí nejmodernější analytická zařízení, pokrývají tak všechny nezbytné metody a zároveň zajišťují pohodlné a moderní prostředí pro naše analytiky.

2023

spoluzakladatelé a členové Life Sciences 4.0

Cílem platformy Life Sciences 4.0 je propojení podniků z oblasti živých věd navzájem a podniků s univerzitami. Platforma je zastřešená Regionální hospodářskou komorou Brno a v roce 2022 byla zformalizována do podoby spolku. Oncomed je jedním ze spoluzakladatelů a zároveň členem tohoto spolku.

2022

úspěšný audit ANVISA

Díky velkému úsilí celého našeho týmu byl audit ANVISA úspěšný. Naše produkty jsou nyní certifikovány pro brazilský trh.

2021

recertifikace na ISO 45001

Úspěšně jsme absolvovali audit našeho managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obdrželi certifikát ISO 45001, který nahradil původní normu OHSAS.

2021

položení základního kamene linky 3

Srpen byl přelomovým měsícem. Poklepáním základního kamene jsme potvrdili stavbu naší nové třetí linky.

2021

jsme členy ČAFF

Po červnovém zasedání Členské schůze jsme se stali členy České asociace farmaceutických firem. ČAFF sdružuje od roku 2000 hlavní výrobce generických a biosimilárních léků v České republice a je členem evropské asociace farmaceutických firem Medicines For Europe.

Hlavním cílem je podpora rozvoje generických a biosimilárních léčivých přípravků a komunikace s představiteli státní správy a zdravotnického systému, plátci, lékaři a pacienty.

2019

jsme členy Business Leaders Fora

V létě roku 2019 jsme se stali členy Business Leaders Fora, což je nejstarší platforma společensky odpovědných firem v České republice, založená v roce 1992, která je součástí mezinárodní organizace CSR Europe. Díky Business Leaders Foru máme příležitost se setkávat s ostatními firmami, kterým není oblast společenské odpovědnosti lhostejná, a zároveň se zástupci charit a nadací, navzájem se inspirovat, ukazovat si jiné úhly pohledu a nacházet nová řešením jejichž cílem je posílit férové a odpovědné podnikatelské prostředí, které obohacuje společnost.

2019

povolení pro humánní hodnocené kapalné léčivé přípravky

V lednu 2019 jsme získali povolení k výrobě hodnocených kapalných léčivých přípravků, máme tedy nyní povolení pro kapalné i lyofilizované hodnocené i komerčně vyráběné přípravky.

2018

certifikace OHSAS

Na základě úspěšného auditu našeho managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme obdrželi mezinárodní certifikát OHSAS.

2018

povolení k získání hodnocených léčivých přípravků

V únoru 2018 jsme absolvovali inspekci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jíž došlo ke schválení rozšíření rozsahu výroby o humánní hodnocené léčivé přípravky.

2017

spolupráce na výzkumu nové léčivé látky

Začali jsme spolupracovat na výzkumu nové léčivé látky pro léčbu rakovinných onemocnění.

2012

energetické centrum

Na podzim jsme dokončili stavbu energetického centra využívajícího kogenerační jednotku. Po udělení licence na výrobu elektřiny začínáme s výrobou technologické páry, topné vody a elektrické energie potřebné pro chod našich výrobních linek

2012

rozšíření výrobních kapacit

Podařilo se nám zprovoznit linku 2 společně s terminálním sterilizátorem. Úspěšně procházíme dalším auditem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, získáváme povolení k výrobě léčivých přípravků na lince 2 a certifikát SVP.

2011

odstartování výroby komerčních léčiv

Zprovozňujeme první linku pro výrobu cytostatických injekcí. Úspěšně procházíme auditem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Získáváme povolení k výrobě léčivých přípravků na lince 1 a certifikát SVP.

2010

založení společnosti

Společnost oncomed byla oficiálně založena v srpnu 2010. V září 2010 u nás začalo pracovat našich prvních deset zaměstnanců. Započali jsme s procesem zprovoznění výrobních linek a se stavbou našeho laboratorního centra kontroly kvality, vizuální kontroly a expedice.