o nás

poznejte oncomed. kdo jsme?

naše budoucnost

I přes svoji krátkou historii počínající roku 2010, stavíme na dekádách dědictví chemické a farmaceutické výroby. Stále rosteme, zejména v oblasti našich kompetencí a technologií. V současné chvíli pracujeme na nových laboratořích, centrální navažovně a formulaci a designu nové linky 3.

inovace

Jsme otevření novým názorům, neotřelým řešením a vítáme odlišnosti. Rádi se necháváme inspirovat těmi nejlepšími nápady, a to i z odlišných oborů, a podporujeme jejich implementaci do naší oblasti. Neustálé zlepšování je součástí naší kultury a odráží se v naší každodenní činnosti.

jsme celosvětově preferovaným partnerem pro smluvní vývoj a výrobu injekčních přípravků

Klíčoví odborníci ve farmacii si nás vybírají díky našim schopnostem v oblasti smluvního vývoje a výroby vysoce účinných látek a cytostatických injekcí. Spoléhají na naše znalosti, technologie a poskytovanou přidanou hodnotu.

where courage meets knowledge

Věříme, že díky naší opravdovosti a odvaze založené na znalostech a špičkovém vybavení, mohou i naši zákazníci být odvážní a žádat složitá a pokročilá řešení v oblasti výroby a vývoje léčivých přípravků. My a naše technologie je podržíme.

pomáháme uzdravovat

Jsme zde proto, abychom pomáhali našim zákazníkům včas dodávat léčiva lékařům a nemocnicím a tím se podíleli na uzdravování pacientů bojujících s rakovinou. Máme rádi výzvy. Pomáháme tím, že vyrábíme produkty, které jsou vysoce náročné na výrobu a vývoj. 

naše hodnoty

člověk

Člověk stojí na počátku i konci naší činnosti.

S ohledem na specifika předmětu našeho podnikání nabývá tato hodnota na významu a lze ji shrnout do tvrzení „člověk pro člověka“. Naše činnost začíná i končí u člověka. Začíná u nás, našich zaměstnanců,  jde k lidem v podobě našich zákazníků a končí opět u člověka, jímž je koncový pacient, kterému je léčivý přípravek podán, a na nějž při naší činnosti musíme brát ohled.

odpovědnost

Jsme součástí světa, vzájemně od sebe očekáváme a nabízíme odpovědný přístup.

Neděláme věci za každou cenu. Při poskytování našich služeb bereme ohled na ostatní a chováme se při dosahování našich cílů odpovědně, vůči sobě navzájem, vůči našim zákazníkům, přírodě i celé společnosti. Jsme připraveni nést důsledky za naše jednání a chceme být společensky odpovědným zaměstnavatelem.

profesionalita

Udržujeme se v kontaktu s nejnovějšími vědeckými poznatky a chováme se vždy s ohledem na kvalitu našich výrobků.

Kvalita našich výrobků a naši zákazníci jsou pro nás alfou a omegou naší činnosti. Abychom byli schopni dosáhnout požadované kvality potřebujeme vykonávat veškeré činnosti vysoce odborně, efektivně, důsledně a s plným nasazením.

otevřenost

Zakládáme si na otevřenosti k individualitám, různým názorům a navrhovaným řešením.

Jsme toho názoru, že pouze učící se organizace, která není rigidní, je ta, jež může dosáhnout úspěchu. Vítáme proto otevřenost, mezi námi a našimi zaměstnanci, našimi zákazníky a společností kolem nás. Nebojíme se nových možností, inovací  a výzev, které se nám nabízejí.

důvěra

Věříme, že pouze s důvěrou jsme schopni být spolehlivými výrobci léčivých přípravků, zaručit kvalitu našich výrobků a být společensky odpovědným zaměstnavatelem.

potkej se s námi

Bez našich zaměstnanců, jejich znalostí a vizí, které nás posunují tam, kde chceme být, bychom nebyli nic.

"Milujte, co děláte, a dělejte, co milujete. Práce v oncomedu je naší vášní, a tak se každý den vždy o kousek zlepšujeme.

Gerhard Wurzer

chief operations officer

"Milujte, co děláte, a dělejte, co milujete. Práce v oncomedu je naší vášní, a tak se každý den vždy o kousek zlepšujeme.

"Ráda vytvářím prostředí, ve kterém máme příležitost inspirovat se navzájem i nejnovějšími trendy a tak růst díky synergii.

Renata Horáková

chief administrative officer

"Ráda vytvářím prostředí, ve kterém máme příležitost inspirovat se navzájem i nejnovějšími trendy a tak růst díky synergii.

"oncomed je pro mě příležitost pomáhat uzdravovat mezi těmi nejlepšími. Naše vize je klíčová. Jelikož je výroba každodenní boj s malými nebo většími problémy, náš přístup k jejich řešení je to, co nás odlišuje.

Radek Fialka

chief business officer

"oncomed je pro mě příležitost pomáhat uzdravovat mezi těmi nejlepšími. Naše vize je klíčová. Jelikož je výroba každodenní boj s malými nebo většími problémy, náš přístup k jejich řešení je to, co nás odlišuje.

"Po mnoha letech ve farmacii, vím, že bychom se neměli obávat výzev, protože bez výzev není zlepšení! V oncomedu zlepšujeme naši kvalitu každý den.

Dita Parmová

head of GMP compliance

"Po mnoha letech ve farmacii, vím, že bychom se neměli obávat výzev, protože bez výzev není zlepšení! V oncomedu zlepšujeme naši kvalitu každý den.

"Být vždy napřed ve vývoji finálních lékových forem a v nových technologiích výroby sterilních injekcí.

Adam Häring

chief scientific officer

"Být vždy napřed ve vývoji finálních lékových forem a v nových technologiích výroby sterilních injekcí.

"Kombinuji znalosti a dovednosti získané v oblastech farmacie i marketingu a v rámci naší společnosti je posouvám na další úroveň.

Zuzana Jorová

marketing and sales manager

"Kombinuji znalosti a dovednosti získané v oblastech farmacie i marketingu a v rámci naší společnosti je posouvám na další úroveň.

"Své rozsáhlé technické znalosti aplikuji do oblasti prodeje a v každé fázi spolupráce je mým motorem spokojenost zákazníka.

Aleš Šima

head of business development

"Své rozsáhlé technické znalosti aplikuji do oblasti prodeje a v každé fázi spolupráce je mým motorem spokojenost zákazníka.

nadcházející události

kam dál?

jednáme flexibilně

Vyrábíme vysoce účinné injekční přípravky pro léčbu onkologických onemocnění pro klinické i komerční použití. Nabízíme  flexibilitu a snahu hledat a nacházet řešení, která vyhoví požadavkům každého z našich zákazníků.

služby

špičková technologie

Specializujeme se na smluvní vývoj a výrobu onkologických léčivých přípravků. Zaměřujeme se na sterilní zpracování a aseptickou výrobu. Disponujeme dvěma výrobními linkami určenými k výrobě injekcí a třetí linka je ve výstavbě. Zjistěte více o našem skutečně jedinečném technologickém potenciálu.

technologie

přidejte se k nám

Naše zaměstnání je obtížné, ale má smysl. Naše firemní kultura klade důraz na inovaci, vzájemný respekt a dobré mezilidské vztahy.

kariéra