společenská odpovědnost_old

pomáháme uzdravovat.
protože nám na tom záleží.

V oncomedu si vážíme našich zaměstnanců a všech dalších zúčastněných stran, včetně širší komunity a životního prostředí. Vážíme si přínosu, kterým jednotlivci i externí subjekty přispívají k našemu podnikání.

Integrujeme principy společenské odpovědnosti do našich klíčových obchodních aktivit. Dáváme jasně najevo svým chováním, že ctíme zásady dobrého vedení, etického rozhodování a našim zaměstnancům poskytujeme možnost růstu a rozvoje osobního potenciálu.

aktuálně probíhající projekty

strategické partnerství s neziskovou organizací

strategické partnerství s neziskovou organizací

Jsme si více než vědomi všech nežádoucích účinků, které mají naše produkty na naše pacienty. Prostřednictvím naší spolupráce se spolkem Společně k úsměvu, nevládní organizací podporující mladé vyléčené a aktuálně léčené pacienty, která jim pomáhá najít důvody se usmívat a vést kvalitní život, se snažíme tyto nežádoucí účinky našich produktů splatit a šířit povědomí mezi našimi zaměstnanci a širší veřejností.

Společně k úsměvu

podpora sociální odpovědnosti našich zaměstnanců

podpora sociální odpovědnosti našich zaměstnanců

Společenská odpovědnost by měla být součástí našeho každodenního života. Naši zaměstnanci mají nárok na den volna pro své dobrovolnické a charitativní činnosti bez ohledu na jejich povahu. Naši zaměstnanci také každý rok nominují nevládní organizace, ve kterých jsou sami aktivní, a my vybrané z nich finančně podpoříme.

strategické partnerství s neziskovou organizací

školy a vzdělávání

Kromě praxí pro studenty vysokých škol, které jim umožňují osahat si farmaceutický průmysl v praxi, se zaměřujeme zejména na podporu místních středních a vysokých škol a spoluvytváření jejich studijních programů tak, aby odrážely nejnovější trendy a zajistily jak vysoce kvalitní vzdělávání v oblasti chemie, tak zvýšily přidanou hodnotu České republiky v oblasti farmacie a chemie. Prostřednictvím podpory národní soutěže s názvem „Mladý chemik“ hledáme mladé talentované studenty a povzbuzujeme jejich vášeň pro chemii.

strategické partnerství s neziskovou organizací

Diecézní charita Brno

Každý rok se účastníme veřejné sbírky s názvem „Koláč pro hospic“ pořádané Diecézní charitou Brno, jednou z nejstarších a největších charitativních organizací v našem regionu. Naši zaměstnanci si mohou koupit koláč upečený v místní pekárně a vybrané peníze poputují do domácího hospice sv. Lucie v Brně, který se stará o nevyléčitelně nemocné pacienty v jejich domovech – za přítomnosti jejich rodiny a blízkých. V současné době plánujeme naši spolupráci s Diecézní charitou rozšířit a najít další způsoby, jak pomoci.

Diecézní charita Brno