Čtvrtek, 27. října 2022

Dokončení testování jednotky WWT

Viktor Lebeda

Specialista L3

Během září jsme v oncomedu dokončili testování jednotky WWT (technologie odpadních vod), která bude dekontaminovat naše odpadní vody z jednotlivých pracovišť, a to jak z výrobní budovy, tak nových laboratoří.

Během implementace byl proveden akceptační test, který prokázal úroveň a schopnost čištění našich odpadních vod a zároveň slouží jako podklad k přejímce díla.

V rámci testu byl připraven „koktejl“ z našich API, který byl smísen v podzemní jímce s cca 10 m3 vody tak, aby vznikla tzv standardní, a tedy známá koncentrace. Následně byl zahájen proces dekontaminace odpadních vod a byl odebírán v časových „oknech“ vzorek před technologií a za ní. Odebrané vzorky byly podrobeny analýze v naší laboratoři a všechny výsledky ukazují, že technologie funguje bez vady a odpadní vody neobsahují nebezpečné látky.

Nyní uvidíme, jak se bude technologie chovat v čase, což bude předmětem pravidelného monitoringu. Předpokládaná životnost GAU (uhlíkových) filtrů, které jsou primárním prvkem filtrace, je cca 6 měsíců za nominálního průtoku 4 m3/h.

Tím ale naše práce nekončí. Dále budeme intenzivně dokončovat propojení gravitačních jímek chemické kanalizace ve výrobní budově s novou technologií tak, abychom mohli zahájit automatický provoz celého systému.

Realizací tohoto projektu jsme zase o kousek přispěli k možnému snížení zátěže životního prostředí a naší firemní vizi.

19. 9. 2022 | Články Události

CPHI 2022 Frankfurt

Chystáte se letos na CPHI? Přečtěte si článek, proč zvážit účast, koho z oncomedu tam můžete potkat a kde nás kontaktovat pro domluvení schůzky.
čtěte více
19. 8. 2022 | Články

Přesun stabilit do nových prostor

oncomed přesunul stabilitní prostory do nové budovy, čímž se významně navýšily kapacity pro skladování.
čtěte více
12. 7. 2022 | Novinky

Spolupráce s ČAFF

oncomed se účastnil diskuze s Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky o podpoře a budoucnosti tuzemské výroby léků.
čtěte více