Pátek, 19. srpna 2022

Přesun stabilit do nových prostor

Václav Janda

Manažer stabilitních studií

oncomed v minulých měsících přesunul stabilitní prostory do nové budovy, čímž se významně navýšily kapacity pro skladování. Tento krok však přestavuje mnoho dalších výhod pro současné i nové zákazníky, o kterých bychom se s Vámi rádi podělili v tomto článku.

Skladování a testování stability je důležitou součástí při vývoji léků. Provádí se za účelem zjištění, jak se kvalita léčivé látky nebo léčivého produktu mění s časem pod vlivem faktorů prostředí, jako je teplota, vlhkost a světlo.

Outsourcing stabilitních studií je výhodným řešením pro farmaceutické firmy, kterým předání těchto rutinních, ale životně důležitých studií odborníkům se zavedenou kapacitou snižuje náklady a umožňuje soustředit se na výzkum a vývoj nových léků.

Náš servis zahrnuje registrační a průběžné stabilitní studie dle ICH Q1A(R2) požadavků, studie fotostability dle ICH Q1B, infuzní stability, transportní studie a skladování vzorků.

Přesunem stabilit do nových prostor se naše kapacity pro skladování signifikantně navýšily:

  • 25°C/60%RH: navýšení o 85 %
  • 30°C/65%RH: navýšení o 100 %
  • 2–8 °C: navýšení o 35 % s možností dalšího rozšíření

Dalším benefitem přesunu je skutečnost, že nyní jsou všechny stabilitní vzorky na jednom místě. Navíc je zde možnost pro přidání dalších stabilitních komor na nové stabilitní podmínky v případě potřeby. Samostatné prostory mimo výrobní budovu navíc zaručují lepší kontrolu přístupu do jednotlivých místností a komor.

Nové stabilitní místnosti mají lepší konstrukci než ty původní – izolace stěn místností zaručuje nižší spotřebu energií, a díky perforovaným policím je zajištěna lepší homogenita klimatických podmínek.

Jak je zřejmé z výše uvedeného, během procesu přemisťování instalace úložiště stabilit muselo být vzato v úvahu mnoho aspektů. Ačkoliv si tento krok vyžádal značnou investici, můžeme díky ní nabídnout vyšší skladovací kapacity a efektivní testování stabilit, a tím zajistit co nejlepší kvalitu služeb všem našim zákazníkům.

18. 4. 2024 | Články Události

Linka 3 – DCAT Announcement Forum

Měli jsme možnost prezentovat informace o naší syringové lince, jejíž komerční capacity budou k dispozici v roce 2025.
čtěte více
7. 2. 2024 | Články Události

Poznačte si datum: Události, kterých se zúčastníme

V následujících měsících máme před sebou řadu vzrušujících událostí a těšíme se na setkání s vámi!
čtěte více
9. 1. 2024 | Články Novinky

2023 milníky

Rok 2023 představoval pro naši společnost zásadní kapitolu. Podívejte se na milníky, kterých jsme loňský rok dosáhli.
čtěte více