Čtvrtek, 2. února 2023

Retrofit L2

Marek Janků

Specialist L3

V červnu 2021 jsme zahájili práce na projektu, který jsme nazvali Retrofit L2. Zadání pro tento projekt byla velká výzva, protože jsme tímto projektem měli vyřešit nejen nálezy auditů, shodu s předpisy včetně nového Annex 1, ale i významně snížit ztráty API při výrobě a v neposlední řadě připravit Linku 2 na centrální formulaci. Současně musel být Retrofit schopen vyrábět vodné i nevodné produkty (organická rozpouštědla) a pro jeden z našich produktů být také schopen provést proces flushing (výplach filtrů před výrobou) sterilně bez rizika pro produkt.

Retrofit L2 znamená nahrazení produktovodu linky 2 mobilním/portable (přenosným, výměnným) řešením pro sterilní filtraci a zároveň změnu konceptu sterilní filtrace (redundance). Skládá se ze tří hlavních částí: mobilní kotel, filtrační skid a TCU jednotka (temperature control unit). Protože se jednalo o náhradu aseptické části, tedy velmi rizikovou část výroby, rozhodli jsme se, že musíme zároveň zachovat funkčnost původního produktovodu.

Projekt začal sbíráním informací a diskusemi o možnostech řešení sterilní filtrace. Po několika workshopech jsme se dohodli na základním principu, nakreslili základní schéma a popsali naše požadavky do URS (user requirement specification). Po mnoha jednáních jsme nakonec jako hlavního partnera získali slovinskou firmu IPROS.

Postupně jsme vytvořili basic design, následně detail design, kompletní výkresy a specifikaci všech komponent. Zařízení se následně ve firmě IPROS začalo vyrábět a po kompletaci jsme v dubnu 2022 úspěšně zařízení otestovali v rámci FAT (Factory Acceptance Test). Mezitím jsme museli Linku 2 připravit na instalaci, což znamenalo úpravy prostorů, montáž laminárního pole a vytvoření přípojných míst. Také jsme museli vyřešit rozmístění zařízení a obslužnost, protože všechna zařízení dohromady zabírala hodně místa, proto vzniknul 3D model, kde jsme mohli simulovat rozmístění a rozhodnout se kde co bude.

Po instalaci zařízení v rámci jarní zarážky v dubnu 2022 proběhla kvalifikace původního produktovodu, který jsme ovlivnily napojením nového zařízení. Byla provedena kvalifikace včetně media fill na původní části. Tím byla splněna podmínka mít původní produktovod ve validním stavu a mohli jsme zahájit komerční výrobu.

Během komerční výroby na původním produktovodu začala dlouhá práce na automatizaci a kvalifikaci Retrofitu. Toto jsme rozdělili do několika etap, první etapou byly automatizační fáze pro CIP a SIP.Po převzetí zařízení jsme pokračovali v programování automatizačních fází a také v kvalifikacích.

První kvalifikací byly čistící procesy CIP a sterilizační procesy SIP. Kvalifikace byla provedena externí firmou EDR včetně sušících fází. Toto byl první předpoklad pro výrobu media fill na novém zařízení.

Media fill byla provedena v rozsahu tří po sobě jdoucích šaržích, včetně ověření nových procesů a stanovení nových holding period. Všechny tři běhy byly včetně vzorků vyhovující.

Od září do prosince 2022 to byla velmi aktivní práce na programování a hlavně testování, protože při běžící výrobě to nebylo snadné. Testy jsme mohli provádět jen mimo výrobu, takže jsme obětovali mnoho víkendů. Součástí testování byla i tvorba postupů a operačních karet.

Postupně jsme se dopracovali k funkčním fázím a mohli zahájit nejdříve testovací výrobu produktu a následně i validaci. Projekt je momentálně ve fázi dokončení a předání výrobě. Celkově projekt trval zhruba 1,5 roku, během projektu jsme vytvořili cca 150 dokumentů, naprogramovali a otestovali 44 automatizačních fází.

Výsledkem projektu je funkční mobilní řešení pro sterilní filtraci s možností vyrábět vodné i nevodné produkty a zároveň mít vysokou jistotu na sterilitu produktu a velmi nízké ztráty API.

18. 4. 2024 | Články Události

Linka 3 – DCAT Announcement Forum

Měli jsme možnost prezentovat informace o naší syringové lince, jejíž komerční capacity budou k dispozici v roce 2025.
čtěte více
7. 2. 2024 | Články Události

Poznačte si datum: Události, kterých se zúčastníme

V následujících měsících máme před sebou řadu vzrušujících událostí a těšíme se na setkání s vámi!
čtěte více
9. 1. 2024 | Články Novinky

2023 milníky

Rok 2023 představoval pro naši společnost zásadní kapitolu. Podívejte se na milníky, kterých jsme loňský rok dosáhli.
čtěte více