Čtvrtek, 15. července 2021

manipulace s organickými rozpouštědly ve velkých objemech

Marek Janků

Specialist L3

Cílem naší společnosti je vyrábět produkty s organickými rozpouštědly i ve velkých dávkách. Vcelku jednoduchá myšlenka se však postupně začala ukazovat jako daleko složitější.

V oncomedu máme nastaveny procesy pro manipulaci s desítkami kilogramy organických rozpouštědel. Víme, jak vzorkovat, jak s nimi manipulovat, jak je likvidovat a hlavně jak ošetřit rizika spojená s výbuchem.

To vše se však podstatně změnilo, když jsme začali designovat nová pracoviště pro manipulaci s ne desítkami, ale stovkami kilogramů. Najednou už nestačilo jen opakovat známé procesy a opatření, ale museli jsme vymyslet zcela nový koncept.

Objevily se nové otázky, na které jsme postupně chtěli nalézt odpověď. Zásadní otázkou bylo stanovení počtu druhu rozpouštědel a jeho objemu, a to jak z pohledu manipulace, tak bezpečnosti. Jednoduchá úloha pro stávající portfolio výrobků, ale pro budoucí neznámé produkty už to jednoduché nebylo. Strávil jsem mnoho hodin zvažováním a přípravou různých variant scénářů simulovaného portfolia a výpočty množství rozpouštědel, které ale než aby daly jasnou odpověď, přidaly další otázky.

Z těchto teoretických cvičení mi vyšlo pár důležitých věcí, o které bych se s Vámi rád podělil.

  • Maximální množství jsem vypočítal na základě velikosti šarže produktu a simulovaného týdenního plánu. Takže jsem věděl, že maximální objem obalové jednotky bude do 1000 l.
  • Další byla otázka, jak dávkovat a jestli je rozumné v takovém množství používat ruční manipulaci. Na toto jsem si odpověděl snadno, ruční manipulaci chceme co nejvíce eliminovat
  • Počet typů rozpouštědel, minimálně dva s možností zaměnit za nový typ
  • Speciální řešení, ano pro jeden typ rozpouštědla, které tuhne i při pokojové teplotě

Základní parametry jsme tedy měli, ale stále jsme nevěděli, jak to udělat. A když si člověk neví rady, má požádat ostatní. Proto jsme vytvořili rešerši různých technických řešení a podnítili diskusi s různými výrobci, kteří se v tomto oboru pohybují.

Největším přínosem poté bylo udělat workshop, kde jsme dali dohromady základní parametry, informace o různých technického řešení a namalovali první variantu technického řešení, které nám zapadá do našich výrobních prostor. Základní variantu jsme promýšleli a diskutovali stále dokola a asi tak u desáté varianty už to začalo mít obrysy dobrého technického řešení.

Teď víme, jak technicky vyřešit manipulaci s rozpouštědly do objemu 1000 l. Víme, jak to propojit s ostatními procesy a víme co potřebujeme abychom splnili požadavky zákazníku na vysoce koncentrované produkty s obsahem organických rozpouštědel.

Tento příklad je malá část z velkého projektu, na kterém v současné chvíli pracujeme a já doufám, že příště odhalím zase další zajímavou oblast.

27. 9. 2023 | Články Novinky

Spuštění RABS

Podle Annexu 1 představuje zavedení RABS významný krok vpřed v oblasti výroby léčiv. Přečtěte si o jeho implementaci v oncomedu.
čtěte více
29. 8. 2023 | Články Novinky

Úspěšný FAT linky 3

FAT je důležitým krokem ve výrobním procesu a my bychom Vám rádi oznámili, že jsme jej úspěšně dokončili pro linku 3.
čtěte více
19. 7. 2023 | Články Novinky

Nový formulační kotel na L1

Na formulaci linky L1 jsme zavedli nový stacionární formulační kotel K1 s objemem 1500 litrů.
čtěte více