Pondělí, 10. května 2021

zavádění analytických metod od výrobců účinných látek ze zemí třetího světa

Jaromír Veteška

Vedoucí Analytical Project Management

Pozadí problematiky

V rámci zavádění alternativních API je často potřeba současně zavést i in-house analytické metody pro specifická zbytková rozpouštědla použitá v krocích syntézy účinné látky nebo specifické nečistoty, které jsou potřeba stanovovat v rámci vstupní analýzy v nově zaváděné API. Z důvodu snadnějšího a rychlejšího postupu registrace je v hodné použít již zaregistrované metody od výrobce API. Tento přístup většinou preferují i naši zákazníci. Bohužel zaregistrované metody, které dostaneme od výrobců API, a to hlavně z Číny nebo Indie, se často ukazují jako velmi problematicky validovatelné.

Co je pro nás výzvou?

Poslední zkušenost se zaváděním analytické metody pro specifická zbytková rozpouštědla dopadla tak, že již v rámci předběžného testování metody bylo jasné, že chromatografické nastavení není ideální a sama metoda již vykazovala několik problémů. Zákazník i přes tyto informaci trval na zvalidování zaregistrované CEP metody. V rámci ušetření času a zvýšení šance na úspěšné zvalidování metody jsme využili i naše externí laboratoře, které disponují jiným přístrojovým vybavením, abychom případně vybrali plynový chromatograf, který bude pro tuto metodu nejvhodnější. Nakonec prvotní problémy s přesností nástřiků a horšími chromatografickými parametry se podařilo nejlépe vyřešit v naší interní laboratoři.

Zbývalo již vyřešit jen tvar píku jednoho zbytková rozpouštědla, který ve vzorku s API byl lehce deformovaný a vykazoval výraznou nesymetrii. Z dalšího testování vyplynulo, že deformace píků je způsobena spojením dvou rozpouštědel. Jedno rozpouštědlo bylo přítomno ve vzorku a druhé vznikalo v procesu přípravy vzorku dle registrované CEP metody. Výsledkem testování bylo, že metoda je neselektivní, a tudíž nepoužitelné pro požadovaný účel. Tyto podklady byly předány zákazníkovy, který je obratem konzultoval s výrobcem API. Na základě těchto podkladů, výrobce API přiznal, že o tomto problému ví a že to momentálně řeší. Po tomto zjištění jsme se se zákazníkem domluvili na vývoji nové analytické metody v naší laboratoři.

Za několik týdnů se podařilo úspěšně vyvinout a plně zvalidovat novou analytickou metodu, které byla mnohem robustnější, snadnější na přípravu a měla výrazně kratší čas analýzy, který výrazně do budoucna ušetří čas a náklady při rutinním používáním této metody.

Řešení

Na základě našich zkušeností doporučujeme zákazníkům, v případě zavádění metod od výrobců API z třetích zemí, interně vyvinout novou analytickou metodu. I přes teoreticky větší úsilí s vývojem metody, je nakonec ve většině případů toto řešení nejrychlejší a zároveň nejlevnější. V případě validace analytické metody od výrobce API vždy trváme na důkladném předběžném testování metody, abychom se vyhnuli problémům při validaci metody.

 

18. 4. 2024 | Články Události

Linka 3 – DCAT Announcement Forum

Měli jsme možnost prezentovat informace o naší syringové lince, jejíž komerční capacity budou k dispozici v roce 2025.
čtěte více
7. 2. 2024 | Články Události

Poznačte si datum: Události, kterých se zúčastníme

V následujících měsících máme před sebou řadu vzrušujících událostí a těšíme se na setkání s vámi!
čtěte více
9. 1. 2024 | Články Novinky

2023 milníky

Rok 2023 představoval pro naši společnost zásadní kapitolu. Podívejte se na milníky, kterých jsme loňský rok dosáhli.
čtěte více