10 minut

Sobota, 28. května 2022

zavádění analytických metod od výrobců účinných látek ze zemí třetího světa

Jaromír Veteška

Vedoucí Analytical Project Management

Pozadí problematiky

V rámci zavádění alternativních API je často potřeba současně zavést i in-house analytické metody pro specifická zbytková rozpouštědla použitá v krocích syntézy účinné látky nebo specifické nečistoty, které jsou potřeba stanovovat v rámci vstupní analýzy v nově zaváděné API. Z důvodu snadnějšího a rychlejšího postupu registrace je v hodné použít již zaregistrované metody od výrobce API. Tento přístup většinou preferují i naši zákazníci. Bohužel zaregistrované metody, které dostaneme od výrobců API, a to hlavně z Číny nebo Indie, se často ukazují jako velmi problematicky validovatelné.

Co je pro nás výzvou?

Poslední zkušenost se zaváděním analytické metody pro specifická zbytková rozpouštědla dopadla tak, že již v rámci předběžného testování metody bylo jasné, že chromatografické nastavení není ideální a sama metoda již vykazovala několik problémů. Zákazník i přes tyto informaci trval na zvalidování zaregistrované CEP metody. V rámci ušetření času a zvýšení šance na úspěšné zvalidování metody jsme využili i naše externí laboratoře, které disponují jiným přístrojovým vybavením, abychom případně vybrali plynový chromatograf, který bude pro tuto metodu nejvhodnější. Nakonec prvotní problémy s přesností nástřiků a horšími chromatografickými parametry se podařilo nejlépe vyřešit v naší interní laboratoři.

Zbývalo již vyřešit jen tvar píku jednoho zbytková rozpouštědla, který ve vzorku s API byl lehce deformovaný a vykazoval výraznou nesymetrii. Z dalšího testování vyplynulo, že deformace píků je způsobena spojením dvou rozpouštědel. Jedno rozpouštědlo bylo přítomno ve vzorku a druhé vznikalo v procesu přípravy vzorku dle registrované CEP metody. Výsledkem testování bylo, že metoda je neselektivní, a tudíž nepoužitelné pro požadovaný účel. Tyto podklady byly předány zákazníkovy, který je obratem konzultoval s výrobcem API. Na základě těchto podkladů, výrobce API přiznal, že o tomto problému ví a že to momentálně řeší. Po tomto zjištění jsme se se zákazníkem domluvili na vývoji nové analytické metody v naší laboratoři.

Za několik týdnů se podařilo úspěšně vyvinout a plně zvalidovat novou analytickou metodu, které byla mnohem robustnější, snadnější na přípravu a měla výrazně kratší čas analýzy, který výrazně do budoucna ušetří čas a náklady při rutinním používáním této metody.

Řešení

Na základě našich zkušeností doporučujeme zákazníkům, v případě zavádění metod od výrobců API z třetích zemí, interně vyvinout novou analytickou metodu. I přes teoreticky větší úsilí s vývojem metody, je nakonec ve většině případů toto řešení nejrychlejší a zároveň nejlevnější. V případě validace analytické metody od výrobce API vždy trváme na důkladném předběžném testování metody, abychom se vyhnuli problémům při validaci metody.

 

12. 5. 2022 | Články

Mock-up linky 3

Po mnoha letech plánování a projektování jsme úspěšně dokončili Mock-up (maketu) linky 3. Přečtěte si článek o procesu a výzvách, kterým jsme čelili.
čtěte více
10. 3. 2022 | Články

Zavedení IDM v oncomedu

Co je to Identity Management a jaká byla naše cesta při implementaci? přečtěte si článek zaměřený na význam IDM v naší společnosti.
čtěte více
25. 2. 2022 | Novinky

oncomed v magazínu Czech Business and Trade

Přečtěte si článek, kde mluvíme o naší cestě k současné výrobě, nynějších servisech a budoucích plánech.
čtěte více