Středa, 27. září 2023

Spuštění RABS

Dita Parmová

Head of GMP Compliance

RABS (Restricted Access Barrier System) je technologické řešení, které kombinuje výhody tradičních čistých prostor a izolátorů. Je navrženo tak, aby minimalizovalo riziko kontaminace produktů během výrobního procesu, a zároveň zvýšilo kvalitu výroby a efektivitu. Toho dosahuje omezením přístupu personálu a dalších zdrojů kontaminace ke kritickým oblastem výroby. Z pohledu Annexu 1 a zákazníků se jedná o nutnost, kterou jsme museli zavést, pokud chceme pokračovat s výrobou na lince 1.

Výhody RABS

  • Zvýšená bezpečnost – RABS snižuje riziko kontaminace produktu tím, že fyzicky izoluje výrobní oblast od okolního prostředí.
  • Efektivita – Prostřednictvím RABS můžeme dlouhodobě dosáhnout vyšší výrobní kapacity s nižšími náklady na energii a údržbu ve srovnání s tradičními čistými místnostmi.
  • Snížení nákladů – Ačkoliv počáteční investice do RABS může být vysoká, dlouhodobě mohou náklady na čištění a validaci být nižší

Výzvy

Jako u většiny nových technologií i zavedení RABS vyžadovalo významné počáteční investice. Velkou výzvou byla už samotná instalace zařízení, kdy správné zavedení RABS vyžadovalo komplexní rekonstrukci výrobního prostoru.

Vzhledem k tomu, že jsme zaváděli RABS do již fungujícího výrobního prostředí, byla výzvou také jeho integrace a koordinace se stávajícími systémy a procesy. Konečná kvalifikace však potvrdila, že RABS funguje v souladu s očekávanými parametry.

Spuštění RABS

Podle Annexu 1 představuje zavedení RABS významný krok vpřed v oblasti výroby léčiv. Nabízí řadu výhod, včetně zvýšené bezpečnosti produktů a zlepšené efektivity výrobních procesů. Ačkoli existují určité výzvy spojené s jeho zavedením a používáním, věříme, že potenciální výhody často převažují nad možnými nevýhodami.

V současné době probíhá výroba tří šarží Media Fill a poté již zahájíme komerční výrobu a každodenní práci s RABS. Už teď je jasné, že jsme s prací neskončili, ale čeká nás další období vylepšování, abychom mohli poskytnou co nejlepší servis našim zákazníkům.

10. 11. 2023 | Články Novinky

Největší milník roku 2023: Linka 3 se stává realitou

Naše Linka 3 konečně stala nedílnou součástí naší budovy a čistých prostor.
čtěte více
29. 8. 2023 | Články Novinky

Úspěšný FAT linky 3

FAT je důležitým krokem ve výrobním procesu a my bychom Vám rádi oznámili, že jsme jej úspěšně dokončili pro linku 3.
čtěte více
19. 7. 2023 | Články Novinky

Nový formulační kotel na L1

Na formulaci linky L1 jsme zavedli nový stacionární formulační kotel K1 s objemem 1500 litrů.
čtěte více