Středa, 27. září 2023

Spuštění RABS

Dita Parmová

Head of GMP Compliance

RABS (Restricted Access Barrier System) je technologické řešení, které kombinuje výhody tradičních čistých prostor a izolátorů. Je navrženo tak, aby minimalizovalo riziko kontaminace produktů během výrobního procesu, a zároveň zvýšilo kvalitu výroby a efektivitu. Toho dosahuje omezením přístupu personálu a dalších zdrojů kontaminace ke kritickým oblastem výroby. Z pohledu Annexu 1 a zákazníků se jedná o nutnost, kterou jsme museli zavést, pokud chceme pokračovat s výrobou na lince 1.

Výhody RABS

  • Zvýšená bezpečnost – RABS snižuje riziko kontaminace produktu tím, že fyzicky izoluje výrobní oblast od okolního prostředí.
  • Efektivita – Prostřednictvím RABS můžeme dlouhodobě dosáhnout vyšší výrobní kapacity s nižšími náklady na energii a údržbu ve srovnání s tradičními čistými místnostmi.
  • Snížení nákladů – Ačkoliv počáteční investice do RABS může být vysoká, dlouhodobě mohou náklady na čištění a validaci být nižší

Výzvy

Jako u většiny nových technologií i zavedení RABS vyžadovalo významné počáteční investice. Velkou výzvou byla už samotná instalace zařízení, kdy správné zavedení RABS vyžadovalo komplexní rekonstrukci výrobního prostoru.

Vzhledem k tomu, že jsme zaváděli RABS do již fungujícího výrobního prostředí, byla výzvou také jeho integrace a koordinace se stávajícími systémy a procesy. Konečná kvalifikace však potvrdila, že RABS funguje v souladu s očekávanými parametry.

Spuštění RABS

Podle Annexu 1 představuje zavedení RABS významný krok vpřed v oblasti výroby léčiv. Nabízí řadu výhod, včetně zvýšené bezpečnosti produktů a zlepšené efektivity výrobních procesů. Ačkoli existují určité výzvy spojené s jeho zavedením a používáním, věříme, že potenciální výhody často převažují nad možnými nevýhodami.

V současné době probíhá výroba tří šarží Media Fill a poté již zahájíme komerční výrobu a každodenní práci s RABS. Už teď je jasné, že jsme s prací neskončili, ale čeká nás další období vylepšování, abychom mohli poskytnou co nejlepší servis našim zákazníkům.

18. 4. 2024 | Články Události

Linka 3 – DCAT Announcement Forum

Měli jsme možnost prezentovat informace o naší syringové lince, jejíž komerční capacity budou k dispozici v roce 2025.
čtěte více
7. 2. 2024 | Články Události

Poznačte si datum: Události, kterých se zúčastníme

V následujících měsících máme před sebou řadu vzrušujících událostí a těšíme se na setkání s vámi!
čtěte více
9. 1. 2024 | Články Novinky

2023 milníky

Rok 2023 představoval pro naši společnost zásadní kapitolu. Podívejte se na milníky, kterých jsme loňský rok dosáhli.
čtěte více