Úterý, 29. srpna 2023

Úspěšný FAT linky 3

Radek Fialka

Chief Business Officer

V dnešní době, kdy je kvalita a efektivita výroby klíčem k úspěchu v lékárenském průmyslu, je pro naši společnost velkým úspěchem dokončení Factory Acceptance Testu (FAT) naší nové syringové linky. FAT je důležitým krokem ve výrobním procesu, který se provádí před instalací stroje nebo zařízení v provozu.

Hlavním cílem FATu bylo ověřit výrobní postupy, které se na jednotlivých zařízeních budou běžně provádět. Toto ověřování bylo provedeno s ohledem na celou šíři procesů – od přípravy výroby, přes plnění až po závěrečné čištění po výrobě. Přitom byl kladen důraz nejen na funkčnost zařízení, ale také na praktičnost a proveditelnost jednotlivých úkonů. Na tomto procesu se velkou mírou podílel nejen výrobce linky Syntegon, ale také tým vybraných pracovníků oncomedu.

Klíčovým prvkem testování bylo plnění různých velikostí dávek produktu. Byla zkoumána přesnost dávky, což je základním faktorem pro zajištění kvality výsledného produktu. Dále byla prověřena přesnost plnění a zátkování, klíčové aspekty, které zajišťují, že každá syringe je plněna správným množstvím produktu a je řádně uzavřena.

Jedním z největších úspěchů tohoto testování byl hodinový chod linky, během kterého bylo možné rozplnit 101 % syringí. Tento výkon zdůrazňuje nejen efektivitu, ale také kapacitu linky pracovat na vysoké úrovni s nadstandardním výkonem.

Po splnění všech výše zmíněných kroků byl FAT vyhodnocen jako úspěšně splněný. Linka je funkční a provozuschopná, dodavatel ji může rozebrat, zabalit, a odeslat k nám do Brna. Následně pomalu začnou práce na jejím zprovoznění ve firmě.

18. 4. 2024 | Články Události

Linka 3 – DCAT Announcement Forum

Měli jsme možnost prezentovat informace o naší syringové lince, jejíž komerční capacity budou k dispozici v roce 2025.
čtěte více
7. 2. 2024 | Články Události

Poznačte si datum: Události, kterých se zúčastníme

V následujících měsících máme před sebou řadu vzrušujících událostí a těšíme se na setkání s vámi!
čtěte více
9. 1. 2024 | Články Novinky

2023 milníky

Rok 2023 představoval pro naši společnost zásadní kapitolu. Podívejte se na milníky, kterých jsme loňský rok dosáhli.
čtěte více