Úterý, 29. srpna 2023

Úspěšný FAT linky 3

Radek Fialka

Chief Business Officer

V dnešní době, kdy je kvalita a efektivita výroby klíčem k úspěchu v lékárenském průmyslu, je pro naši společnost velkým úspěchem dokončení Factory Acceptance Testu (FAT) naší nové syringové linky. FAT je důležitým krokem ve výrobním procesu, který se provádí před instalací stroje nebo zařízení v provozu.

Hlavním cílem FATu bylo ověřit výrobní postupy, které se na jednotlivých zařízeních budou běžně provádět. Toto ověřování bylo provedeno s ohledem na celou šíři procesů – od přípravy výroby, přes plnění až po závěrečné čištění po výrobě. Přitom byl kladen důraz nejen na funkčnost zařízení, ale také na praktičnost a proveditelnost jednotlivých úkonů. Na tomto procesu se velkou mírou podílel nejen výrobce linky Syntegon, ale také tým vybraných pracovníků oncomedu.

Klíčovým prvkem testování bylo plnění různých velikostí dávek produktu. Byla zkoumána přesnost dávky, což je základním faktorem pro zajištění kvality výsledného produktu. Dále byla prověřena přesnost plnění a zátkování, klíčové aspekty, které zajišťují, že každá syringe je plněna správným množstvím produktu a je řádně uzavřena.

Jedním z největších úspěchů tohoto testování byl hodinový chod linky, během kterého bylo možné rozplnit 101 % syringí. Tento výkon zdůrazňuje nejen efektivitu, ale také kapacitu linky pracovat na vysoké úrovni s nadstandardním výkonem.

Po splnění všech výše zmíněných kroků byl FAT vyhodnocen jako úspěšně splněný. Linka je funkční a provozuschopná, dodavatel ji může rozebrat, zabalit, a odeslat k nám do Brna. Následně pomalu začnou práce na jejím zprovoznění ve firmě.

27. 9. 2023 | Články Novinky

Spuštění RABS

Podle Annexu 1 představuje zavedení RABS významný krok vpřed v oblasti výroby léčiv. Přečtěte si o jeho implementaci v oncomedu.
čtěte více
19. 7. 2023 | Články Novinky

Nový formulační kotel na L1

Na formulaci linky L1 jsme zavedli nový stacionární formulační kotel K1 s objemem 1500 litrů.
čtěte více
8. 6. 2023 | Články Události

Nadcházející události

Během několika příštích měsíců nás čeká řada zajímavých akcí, a už se nemůžeme dočkat, až se tam s vámi potkáme!
čtěte více